medmed
więcej

Poradnia Pulmonologiczna - Pulmonolog - Med Med Łódź Kinga KuczyÅ„ska.

Masz kaszel, odksztuszasz, masz duszność, Å›wiszczÄ…cy oddech, palisz tytoÅ„? ZADZWOŃ. Oferujemy diagnostykÄ™ i leczenie chorób ukÅ‚adu oddechowego: zapaleÅ„ oskrzeli, astmy POCHP, zapaleÅ„ pÅ‚uc, Å›ródmiąższowych chorób pÅ‚uc. Umów siÄ™ na wizytÄ™.

btn newsbtn newsbtn news
cień

Aktualności


ZAPRASZAMY DO LABORATORIUM  |   2012-12-02

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PUNKTU POBRAŃ. OFERUJEMY SZEROKI ZAKRES BADAŃ LABORATORYJNYCH WE WSPÓŁPRACY Z FIRMA ALAB. SZCZEGÓLNIE POLECAMY WYGODNÄ„ FORMĘ ODBIORU BADAŃ PRZEZ INTERNET.

czytaj całość...


O poradni


Pulmonologia oraz laryngologia i alergologia w Łodzi

Przychodnia SNZOZ "MED MED" specjalizuje siÄ™ w leczeniu chorób ukÅ‚adu oddechowego. Oferuje usÅ‚ugi w zakresie pulmonologii (m. in. astma, POCHP, nowotwory pÅ‚uc), leczenia tlenem, alergologii, laryngologii. Placówka Å›wiadczy usÅ‚ugi od 2000 roku, zatrudnia specjalistów pulmonologów, laryngologów, alergologów z wieloletnim doÅ›wiadczeniem w tym zakresie. WiodÄ…cÄ… poradniÄ… jest poradnia chorób pÅ‚uc dziaÅ‚ajÄ…cÄ… w oparciu o kontrakt z NFZ. Przychodnia dysponuje możliwoÅ›ciÄ… wykonani badaÅ„ spirometrycznych, testów skórnych, pulsoksymetrii, badaÅ„ laboratoryjnych. Nasza poradnia pulmonologiczna jest także wyposażona w koncentratory tlenu. WspóÅ‚pracuje w z oÅ›rodkami radiodiagnostycznymi i oddziaÅ‚ami szpitalnymi. W 2011 roku podjÄ™liÅ›my modernizacjÄ™ przychodni SNZOZ "MED MED", zakup nowego sprzÄ™tu. JesteÅ›my beneficjentem dotacji z Unii Europejskiej. W przychodni pracujÄ… lekarze specjaliÅ›ci pulmonolodzy, laryngolodzy i alergolodzy, wykonujemy także testy alergologiczne i badania z zakresu spirometrii.

DOTACJE UE

Specjalistyczna Przychodnia Pulmonologiczna prowadzona przez dr KingÄ™ KuczyÅ„skÄ… rozpoczęła realizacjÄ™ Projektu pn.: „Wzrost konkurencyjnoÅ›ci SNZOZ „Med Med” Specjalistycznego Gabinetu Lekarskiego poprzez dywersyfikacjÄ™ dziaÅ‚alnoÅ›ci, unowoczeÅ›nienie Å›wiadczenia usÅ‚ug medycznych oraz modernizacjÄ™ majÄ…tku przedsiÄ™biorstwa”.

Na mocy zawartej umowy o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, III OÅ› Priorytetowa: Gospodarka, Innowacyjność, PrzedsiÄ™biorczość, DziaÅ‚anie III.6 - Rozwój Mikro - i MaÅ‚ych PrzedsiÄ™biorstw, przeprowadzony zostanie remont i modernizacja Przychodni oraz zakupiony zostanie nowy sprzÄ™t medyczny.

Umów się na wizytę


formularz online

Godziny otwarcia gabinetu


poniedziałek 830- 1800
wtorek 830 1800
Å›roda 830 - 1600 
czwartek 830 - 1800
piÄ…tek 830 1400

strzalka lewa
Nowy baner polski
strzalka prawa
webmailwebmail
strony internetowe łódź