medmed
więcej

Poradnia Pulmonologiczna - Pulmonolog - Med Med Łódź Kinga KuczyÅ„ska.

Masz kaszel, odksztuszasz, masz duszność, Å›wiszczÄ…cy oddech, palisz tytoÅ„? ZADZWOŃ. Oferujemy diagnostykÄ™ i leczenie chorób ukÅ‚adu oddechowego: zapaleÅ„ oskrzeli, astmy POCHP, zapaleÅ„ pÅ‚uc, Å›ródmiąższowych chorób pÅ‚uc. Umów siÄ™ na wizytÄ™.

btn newsbtn newsbtn news
cień

Kategorie


podmenu top
podmenu dolne

Umów się na wizytę


umów się na wizytę

O poradni/ Założycielka Przychodni


Założycielka Przychodni Med Med w Łodzi

KINGA KUCZYŃSKA - WŁAŚCICIEL


SPECJALISTA CHORÓB PŁUC, CHOROBY WEWNĘRZNE

Absolwentka ŁÓDZKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ (1989),uzyskaÅ‚a specjalizacje w zakresie chorób wewnÄ™trznych w 1994 i chorób pÅ‚uc w 2000. Jest czÅ‚onkiem towarzystw naukowych (Polskiego Towarzystwa Chorób PÅ‚uc, European Respiratoty Society), uczestnikiem wielu szkoleÅ„ i kursów. SwojÄ… wiedza dzieli siÄ™ z kolegami w ramach warsztatów pulmonologicznych.

Lekarz pulmonolog dr Kinga KuczyÅ„ska w 2000 roku zaÅ‚ożyÅ‚a prywatna poradniÄ™ pulmonologicznÄ…, a nastÄ™pnie rozszerzyÅ‚a zakres dziaÅ‚alnoÅ›ci tworzÄ…c SNZOZ „MED MED.”. Z prawdziwÄ… pasjÄ… i oddaniem swoim pacjentom pragnie budować placówkÄ™ Å›wiadczÄ…cÄ… usÅ‚ugi zgodnie z najnowszÄ… wiedzÄ… medycznÄ…. WspóÅ‚pracuje z lekarzami specjalistami z wieloletnim doÅ›wiadczeniem. Z troskÄ… wyposażyÅ‚a poradniÄ™ pulmonologicznÄ… w sprzÄ™t diagnostyczny i stanowiska komputerowe w gabinetach. Szczególna uwagÄ™ poÅ›wiÄ™ca chorym z przewlekÅ‚ymi schorzeniami ukÅ‚adu oddechowego, wymagajÄ…cym indywidualnego postÄ™powania.

Najwyższym celem jest przede wszystkim dobro pacjenta.

webmailwebmail
strony internetowe łódź